close

APARTMANDA EVCİL HAYVAN BESLEMEK

Apartmanda nerede olursa olsun  kümes hayvanı büyükbaş yada küçük baş hayvan beslenemez. Sadece evinin içinde  kuş türleri kedi köpek bakılabilir.

ANCAK ;

1-Türkiye’nin taraf olduğu Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’ne göre, hiç kimse bir ev hayvanının, gereksiz acı, sıkıntı veya ızdırap çekmesine sebep olamaz. Hiç kimse bir ev hayvanını terk edemez. Bir ev hayvanını muhafaza eden veya bakımını kabul eden kişi, hayvanın sağlığı ve refahından sorumludur.

2-Hayvan sahibi, sahibi bulunduğu hayvanın ses düzeyini kontrol altına almak üzere, söz konusu hayvan yada hayvanların yaşama ortamına en yakın konutta bulunan bir yatak odası için ses basıncı düzeyi ve oturma odaları için de kabul edilebilir ses basıncı düzeyleri ile ilgili olarak 1/7/2005 tarihli ve 25862 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğindeki (2002/49/EC) değerleri sağlamakla yükümlüdür.

3-Hukuki bağlayıcılığı olan yukarıdaki düzenlemeler uyarınca evinde   evcil hayvan beslemek isteyenler çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü dür.

YUKARIDA BELİRTİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİREMİYORSANIZ 

Sakinlerden biri  ; Yönetim Planında Yazılı tüm  Yükümlülüklerini Yerine Getirmemek Suretiyle  Diğer Maliklerin Haklarını hiçe sayıp  diğer sakinler  İçin günlük yaşamı  Çekilmez Hale  Getirecek Derecede İhlal Ediyor gerekçesi ile  , Diğer sakinler  adına    Bu kişi malik ise Bu Malikin Bağımsız Bölümü Üzerinden Mülkiyet Hakkının Kat Mülkiyet Kanunun  25. Maddesi Uyarınca  Kendilerine Devredilmesi için dava açma hakkına , kiracı ise tahliye etmesi için dava açma hakkına  yada beslediğiniz hayvanın tahliyesi için dava açma hakkına sahip olmaktadır. 

Beylikdüzü OSB Birlik 1 İş Merkezi Ofis No:32

BEYLİKDÜZÜ / İstanbul

Tel  : 0 212 875 91 24

Tel  : 0 212 875 91 26

GSM  : 0 543 549 45 67