close

APARTMAN YÖNETİMİ ZORUNLUMUDUR.

Apartman yönetimi zorunluluğu!

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kimi apartmanlarda yönetimin oluşturulması zorunlu olurken, kimi apartmanlarda ise yönetim oluşturulması zorunlu tutulmuyor.

Apartman yönetimi zorunluluğu hakkında gözetilen kıstas yapı içerisindeki bağımsız bölüm sayısı olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu kanun kapsamında yer alan hükümlere göre, ana gayrimenkulde sekiz veya sekizden fazla bağımsız bölüm olması halinde, yönetimin oluşturulması ve yönetici atanması zorunlu tutuluyor. Bu maddeye göre sekizden az bağımsız bölüme sahip yapılarda yönetimin oluşturulması zorunlu tutulmuyor.

Yönetimin oluşturulması ve yönetici ataması ile ilgili hükümler kanunun 34. maddesinde şu şekilde ele alınıyor;

Madde 34 – Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir. Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir. Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.

Beylikdüzü OSB Birlik 1 İş Merkezi Ofis No:32

BEYLİKDÜZÜ / İstanbul

Tel  : 0 212 875 91 24

Tel  : 0 212 875 91 26

GSM  : 0 543 549 45 67