close

Değerlerimiz

 • DÜRÜSTLÜK : Onurlu ,dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlı kalır , hiç bir yolsuzluğa katılmaz , yolsuzluğu  desteklemez ve göz yummayız. Kar etmek ve çıkar  sağlamak için rüşvet ilişkisine girmez haksiz rekabeti kabullenmeyiz.
 • GÜVENİRLİLİK: Kendisine ve firmalarına karşı duyulan güveni sarsıcı ve saygınlığa zarar verecek tutum  bulunmaz, Ürün ve hizmetlerimizin  sorumluluklarını taşır , görevin gereğini yerine getirmekten imtina etmeyiz. Kişisel ve özel bilgilerin güvenlikli bir şekilde  korunmasını sağlar , gizli kalmasını sağlarlarız.
 • SÖZÜNÜ TUTMAK: Verdiğimiz sözü yerine getirmede özen gösterir , üstlenmiş olduğumuz  herşeyi zamanında ve  eksiksiz yerine getiririz.
 • SADAKAT : Saklı olarak kalması gereken hiç bir bilgiyi ele geçirmeye çalışmaz , çıkarlar için kullanmaz  kullandırmayız. Firmamız site/tesis den ayrılmış olsa bile bildiklerini gördüklerimi şahsi çıkarlar için kullanmayız.
 • ADİL OLMAK : Kendimize haksız rant talep edilmesini asla kabul etmez, bu hususta aracılık yapmaz aracılık yapılmasını istemez , bu yönde yapılacak teklifleri red ederiz.
 • ÇALIŞANLARIMIZIN  HAKKINI KORUMAK : Çalışanlarımıza dürüstlük ,adil yönetim , eşitlik , kişilere  saygı ve güvenli çalışma ortamı sağlar, yasalara  aykırı işlem yapmaya zorlamaz , çalışanlarımıza  din ,  dil , ırk , renk , cinsiyet , siyasi düşünce ,  felsefi  inanç  ve mezhep ayrıcalığı yapmayız.
 • YASALARA KARŞI SAYGILI OLMAK: Hukuk düzenine saygı gösterir , yasalara uyar , yasaların suç olarak nitelendirdiği hiç bir davranışta bulunmaz , İş ve Toplum ahlakının onaylamayacağı hiç bir yola ve yöntemlere başvurmayız.
 • TÜZEL VE KİŞİSEL VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU : Ödenmemiş hiç bir borç vergi vs. Bulunmaz  zamanında ve muntazam ödenir. Toplumsal  sorumluluklarımızı yerine getiririz.
 • YAPTIKLARININ VE YAPAMADIKLARININ HESABINI VERİR : Tekliflerimizde  ve mukavele görüşmelerimizde  açıklık ve şeffaflık ilkesinden dışarı çıkmayız. Beyan ve taahütlerimiz yorumsuz net ve açıktır.
 • ÇEVRE BİLİNCİ :  Çevreyi korumak adına her türlü özveriyi gösteririz.
 • MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ : Tüm çalışanlarımız ile Mutlak müşteri memnuniyetine önem verir , Müşteri odaklı çalışırız. Müşterinin menfaatlerini korur , Haksız tutum ve davranışlar içine girmeyiz.

Beylikdüzü OSB Birlik 1 İş Merkezi Ofis No:32

BEYLİKDÜZÜ / İstanbul

Tel  : 0 212 875 91 24

Tel  : 0 212 875 91 26

GSM  : 0 543 549 45 67