close

Çatı onarımı tüm malikleri ilgilendirir mi?

Kat Mülkiyeti Kanununun 19’uncu maddesinde bir hüküm var. Şöyle diyor: “Ortak yerler ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. ”

Sizin binanızda işte bu madde uygulanır. Bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurarak bilirkişi incelemesi istersiniz. Mahallinde bilirkişi tarafından yapılacak incelemede acilen onarılması gerektiğine dair rapor aldığınızda artık kat maliklerinin olurunu arama ihtiyacı olmaz. Onarımı yapar, ortak gider olarak kat maliklerinden tahsil edersiniz.

Beylikdüzü OSB Birlik 1 İş Merkezi Ofis No:32

BEYLİKDÜZÜ / İstanbul

Tel  : 0 212 875 91 24

Tel  : 0 212 875 91 26

GSM  : 0 543 549 45 67