close

Asansör giderlerine kimler katılmaz ?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz.

Ancak bunun aksine hükümler TAPU DAİRESİNDE ASLI BULUNAN  yönetim planına GİRİŞ KATLARI ASANSÖR GİDERLERİNDEN MUAFTIR ŞEKLİNDE ŞERH  konabilirse ve böyle bir hüküm de geçerlidir.

Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz.

Bu toplantıda adil bir karar alınmazsa, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 33. Maddesi’ne göre, açıkça adalet kurallarına aykırı durumun değiştirilmesi ve adil bir hale getirilmesi için, bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilir, yönetim planındaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirsiniz.

Beylikdüzü OSB Birlik 1 İş Merkezi Ofis No:32

BEYLİKDÜZÜ / İstanbul

Tel  : 0 212 875 91 24

Tel  : 0 212 875 91 26

GSM  : 0 543 549 45 67