close

Site yönetimi kararları nasıl alınır ?

Anagayrimenkulün kullanılmasından veya yönetiminden dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla yönetici ve denetçiler arasında veya denetçilerle yöneticiler arasında çıkan anlaşmazlıklar, kat malikleri kurulunca çözülüyor ve karara bağlanıyor.

Site yönetiminde kararların alınabilmesi için, kat maliklerinin en az yılda bir kere toplantı yapmaları gerekiyor. Site yönetimi toplantısı için site yöneticisinin kat maliklerine toplantı duyurusunda bulunması gerekiyor.

Düzenlenen toplantılara özel durumlar söz konusu olmadıkça kat maliklerinin katılım göstermesi gerekiyor. Site yönetimi toplantılarında  konuşulan her konunun, kat maliklerinin görüşleri ve fikirlerini site yöneticisinin toplantı tutanağına işlemesi gerekiyor.

Ayrıca kat malikleri tarafından alınan kararların genel kurul karar defterine geçirilmesi ve noterde tasdik edilmesi gerekiyor. Kat malikleri genel kurul karar defterinde alınan kararlar yer alıyor.

Kat malikleri genel kurul karar defteri toplantıda bulunan bütün kat malikleri tarafından imzalanması gerekiyor. Karara aykırı oy verenler ise bu aykırılığın sebebini belirterek imza atması gerekiyor.

Beylikdüzü OSB Birlik 1 İş Merkezi Ofis No:32

BEYLİKDÜZÜ / İstanbul

Tel  : 0 212 875 91 24

Tel  : 0 212 875 91 26

GSM  : 0 543 549 45 67