close

Apartman yöneticisi mahkemeye verilir mi?

Apartmanda sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüm olması halinde, yöneticinin atanması zorunlu oluyor. Apartman yöneticisinin bazı hak ve sorumlulukları bulunuyor.

Apartman yöneticisi kat maliklerinden seçilen denetçi tarafından denetlenebiliyor. Peki görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen apartman yöneticisi mahkemeye verilir mi?

Kat malikleri yöneticinin görevlerini ihmal ettiği gerekçesi ile ilgili Sulh Ceza Mahkemelerine şikayet edebiliyor ve yönetici hakkında dava açılmasını talep edebiliyor.

Süreç şu şekilde işliyor;

Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her zaman değiştirebilir.

Hesapların denetlenmesi için yönetim planında, belli bir zaman konulmamışsa; bu denetim her üç ayda bir yapılır; bununla beraber haklı bir sebep çıkarsa, hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.

Kat malikleri kurulu denetim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğuyla seçecekleri bir denetçiye veya üç kişilik bir denetim kuruluna verebilir; bu halde denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve anagayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir.

Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli bir deftere geçirip tarih koyarak altını imza ederler.

Beylikdüzü OSB Birlik 1 İş Merkezi Ofis No:32

BEYLİKDÜZÜ / İstanbul

Tel  : 0 212 875 91 24

Tel  : 0 212 875 91 26

GSM  : 0 543 549 45 67